Touched by an angel of Sabi Sands

"Ayo"

Ayo wordt niet voor de fokkerij gebruikt aangezien zij het IVA-gen draagt.

Ayo will not be user for breeding because she is an IVA carrier.